Gençler Depresyon Riskini Minimize Etmede Egzersizin Koruyucu Rolü

Gençler Depresyon Riskini Minimize Etmede Egzersizin Koruyucu Rolü -

Fiziksel sağlığımız kadar zihinsel sağlığımızda her geçen gün daha fazla riskler ile karşı karşıya kalmaktadır. Modern dünya yaşantısının dinamikleri ve rutinleri zihinsel sağlığımız üzerinde yüksek düzeyde baskı yaratmaktadır. Ayrıca, zihinsel sağlık bugünlerde sadece yetişkinler ya da yaşlılar için değil aynı zamanda gençler için de son derece kritik öneme sahip olmuştur. Çünkü, yapılan akademik araştırmalar, depresyon oranlarının genç veya ergen popülasyonlarda hiç de azımsanmayacak oranlara ulaştığını rapor etmektedir. Aynı zamanda içinden geçtiğimiz pandemi süreci de depresyonu olan ergenler için oldukça zorlayıcı ve yıkıcı olmuştur. Bazı araştırmalar, cinsiyet faktörünün depresyon ve kaygı açısından belirleyici olduğunu dahası kızların hem depresyon hem de kaygı açısından erkeklere göre daha fazla risk altında olabileceğini ifade etmiştir. Amerika'da Ruh Sağlığı Durumu 2021 araştırmasına göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gençlerin yaklaşık %14'ü depresyonla başa çıkmaya çalışıyor. Ayrıca, bu gençlerin %27'sinin de sürekli depresyon tedavisi gördüğü belirtilmiştir. Peki, gençlerin veya ergenlerin depresyon ve kaygı düzeylerini hafifletmede egzersiz etkili bir araç olabilir mi? Güncel bir araştırmada, gençler ve ergenler için kardiyo egzersiz programlarına katılmanın depresif belirtilerin hafifletilmesine yardımcı olmak için etkili ve güçlü bir araç olduğu yönünde bulgular yayımlanmıştır.

Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health'de (2021) yayınlanan bu meta-analiz araştırmada, depresyonu olan ergenler için 8 hafta boyunca, haftada dört kez 30 dakikalık, orta şiddette aerobik egzersiz programlarının depresif semptomları hafifletmede etkili olabileceği ifade edilmiştir. Aynı zamanda, meta-analiz çalışmasında kombine (aerobik+kuvvet) antrenman programlarının depresif semptomları önemli ölçüde azaltabileceği de ifade edilmiştir. Sonuç olarak, fiziksel aktif olmanın veya düzenli egzersiz yapmanın gençlerde depresyon riskini düşürmede ve olası semptomlarını hafifletmede etkili olabileceği düşünülmektedir.

Kaynaklar

Axelsdottir, B., Biedilæ, S., Sagatun, Å., Nordheim, L. V., & Larun, L. (2021). Exercise for depression in children and adolescents–a systematic review and meta‐analysis. Child and Adolescent Mental Health, 26(4), 347-356. Bailey, A. P., Hetrick, S. E., Rosenbaum, S., Purcell, R., & Parker, A. G. (2018). Treating depression with physical activity in adolescents and young adults: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Psychological medicine, 48(7), 1068-1083. Carter, T., Morres, I. D., Meade, O., & Callaghan, P. (2016). The effect of exercise on depressive symptoms in adolescents: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55(7), 580-590. Oberste, M., Medele, M., Javelle, F., Lioba Wunram, H., Walter, D., Bloch, W., ... & Zimmer, P. (2020). Physical activity for the treatment of adolescent depression: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in physiology, 11, 185. Wang, X., Cai, Z. D., Jiang, W. T., Fang, Y. Y., Sun, W. X., & Wang, X. (2022). Systematic review and meta-analysis of the effects of exercise on depression in adolescents. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 16(1), 1-19. Wegner, M., Amatriain-Fernández, S., Kaulitzky, A., Murillo-Rodriguez, E., Machado, S., & Budde, H. (2020). Systematic review of meta-analyses: Exercise effects on depression in children and adolescents. Frontiers in psychiatry, 11, 81.