Amino Asit Nedir? Neden İhtiyaç Duyarız? Amino Asitler Nasıl Sınıflanır? Amino Asitlerin Bilimsel Etkileri

Amino Asit Nedir? Neden İhtiyaç Duyarız? Amino Asitler Nasıl Sınıflanır? Amino Asitlerin Bilimsel Etkileri -

Amino Asit Nedir: Proteinleri oluşturan temel yapı bileşenlerine amino asit denilmektedir. Amino asitler, esas olarak azot, karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan organik bileşiklerdir. Doğada tanımlanmış yaklaşık 300‘ü aşkın sayıda amino asit bulunmaktadır. Ancak insan organizmasında bu amino asitlerin sadece 20 tanesi vücut proteinlerinin yapı blokları olarak kullanılabilmektedir (1).

Amino Asitlerin Görevi (Neden İhtiyaç Duyarız): Aksine bu amino asitlerin büyümenin normal devam etmesi ve dokuların tamiri için sentezlenmesi oldukça önemlidir. Ayrıca, Proteinler, hormonlar ve nörotransmiterler oluşturmak gibi hayati süreçler için gereklidir.

Amino Asitler Nasıl Sınıflanır: Amino asitler esansiyel ve non-esansiyel olarak kategorize edilmektedir. Bu bağlamda literatürde tanımlanmış olan 20 amino asidin 8 tanesi (bazı kaynaklarda bu sayı dokuzdur ancak 9. amino asit çocuklarda ve yaşlı bireylerde vücut tarafından sentezlenememektedir) vücudun üretemediği (esansiyel/elzem) amino asit grubudur (izolösin, lösin, lizin, metionin, valin, fenalalin, tireonin, triptofan ve histidin). Geriye kalan 11 amino asit vücut tarafından üretilebilen (non-esansiyel/elzem olmayan) amino asit türüdür. Ancak, bu amino asitler için kullanılan elzem olmayan terimi önemsiz oldukları anlamına gelmemektedir.

Kullanım Amaçları: Kas yapılanması, kas onarımı, enerji artışı, performans artışı, bağışıklığı destekleme, nitrik oksit salınım, toparlanma gelişimi,

 

Prof.Dr. M.Emin KAFKAS   

Hardline Academy Başkanı