D-Riboz Nedir? İnsan Vücudu İçin Neden Önemlidir?

D-Riboz Nedir? İnsan Vücudu İçin Neden Önemlidir? -

D-riboz, organizmanın formasyonu (oluşumu) ve fonksiyonu için kritik derecede önemli bir şeker molekülüdür. D-riboz, vücudunuzda üretilen tüm proteinler için bilgi içeren genetik materyal olan DNA'nızın bir parçasıdır. Aynı zamanda hücrelerinizin birincil enerji kaynağı olan adenozin trifosfatın (ATP) bir parçasını meydana getirir. Tüm bu önemli fonksiyonlarından dolayı vücudunuz doğal olarak riboz üretme potansiyeline sahiptir. Genel olarak bilimsel çalışmalar Driboz takviyelerinin insan sağlığını koruma ve sürdürmede hem de egzersiz performansını geliştirip geliştirmeyeceği noktasında araştırmalar yapmaktadır. Gelin beraber güncel akademik araştırmalar ışığında D-riboz takviyelerinin etkinliğini araştıralım. 

Teorik olarak, D-riboz, hücreleriniz için ana enerji kaynağı olan ATP'nin yapısının bir bileşenidir. Bundan dolayı araştırmalar, D-riboz takviyelerinin kas hücrelerindeki enerji depolarını iyileştirmeye yardımcı olup olamayacağı üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu bağlamda, literatürde yapılan araştırmalar, D-riboz takviyelerinin plaseboya kıyasla düşük fitness seviyesine sahip kişilerde ve bazı hastalıklara (adenozin deaminaz eksikliği-MAD, koroner arter hastalıkları gibi) sahip katılımcılarda enerji üretim süreçlerini pozitif etkilediği ifade edilmiştir (1,2,3). Ayrıca, bir araştırmada D-riboz takviyesi verilen düşük fitness seviyesine sahip olan kişilerin plasebo grubuna göre daha yüksek güç çıktısı ürettiği saptanmıştır (4). Ancak bazı diğer araştırmalarda sağlıklı kişilere verilen D-riboz takviyesinin plaseboya kıyasla herhangi bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.  

Literatür açısından D-riboz takviyeleri sadece enerji üretimi ve egzersiz performans yararları noktasında ele alınmamıştır. Aynı zamanda, farklı sağlık problemleri üzerine etki edip etmeyeceği de merak konusu olmuştur. Bu bağlamda, aşağıda D-riboz takviyelerinin bazı sağlık kazanımları paylaşılmıştır.   

 • Kalp sağlığı ve gelişimi (5,6,7) 
 • Kronik ağrı (fibromiyalji temelli) hissinde azalma (8) 
 • Enerji üretim artışı (1,9) 
 • MAD’lı kişilerde kas yorgunluğu, ağrısı ve krampları önleme (10,11) 

 Doz Miktarı: 

• Bilimsel araştırmalarda D-riboz alımının net günlük dozlama miktarı üzerine net bir konsensüs bulunmuyor. Ancak, literatür tek seferde10 ila 60 gr/gün D-riboz alımını tavsiye etmektedir.  

D-riboz kullanımı enerji üretme süreçleri, yorgunluğu, kas ağrılarını ve kramplarını önlemede hatta kardiyovasküler sağlığı sürdürmede etkili olabilir (blog yazısı içinde belirtilen sağlık sorunlarına sahipseniz lütfen D-riboz kullanmadan önce mutlaka doktorunuz ile görüşünüz). 

D-riboz takviyelerini incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

  Referanslar  

 1. Hellsten Y, Skadhauge L, Bangsbo J. Effect of ribose supplementation on resynthesis of adenine nucleotides after intense intermittent training in humans. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2004 Jan;286(1):R182-8. doi: 10.1152/ajpregu.00286.2003. PMID: 14660478.
 2. Shecterle LM, Terry KR, St Cyr JA. The patented uses of D-ribose in cardiovascular diseases. Recent Pat Cardiovasc Drug Discov. 2010 Jun;5(2):138-4 doi: 10.2174/157489010791515241. PMID: 20236088.
 3. Pauly DF, Pepine CJ. D-Ribose as a supplement for cardiac energy metabolism. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2000 Oct;5(4):249-58. doi: 10.1054/JCPT.2000.18011. PMID: 11150394.
 4. Seifert JG, Brumet A, St Cyr JA. The influence of D-ribose ingestion and fitness level on performance and recovery. J Int Soc Sports Nutr. 2017 Dec 20;14:47. doi: 10.1186/s12970017-0205-8. PMID: 29296106; PMCID: PMC5738882.
 5. Pliml W, von Arnim T, Stäblein A, Hofmann H, Zimmer HG, Erdmann E. Effects of ribose on exercise-induced ischaemia in stable coronary artery disease. Lancet. 1992 Aug 29;340(8818):507-10. doi: 10.1016/0140-6736(92)91709-h. PMID: 1354276.
 6. Omran H, Illien S, MacCarter D, St Cyr J, Lüderitz B. D-Ribose improves diastolic function and quality of life in congestive heart failure patients: a prospective feasibility study. Eur J Heart Fail. 2003 Oct;5(5):615-9. doi: 10.1016/s1388-9842(03)00060- PMID: 14607200.
 7. Pauly DF, Pepine CJ. Ischemic heart disease: metabolic approaches to management. Clin Cardiol. 2004 Aug;27(8):439-41. doi: 10.1002/clc.4960270802. PMID: 15346837; PMCID: PMC6654505.
 8. Teitelbaum JE, Johnson C, St Cyr J. The use of D-ribose in chronic fatigue syndrome and fibromyalgia: a pilot study. J Altern Complement Med. 2006 Nov;12(9):857-62. doi: 10.1089/acm.2006.12.857. PMID: 17109576. Kerksick CM, Wilborn CD, Roberts MD, Smith-Ryan A, Kleiner SM, Jäger R, Collins R, Cooke M, Davis JN, Galvan E, Greenwood M, Lowery LM, Wildman R, Antonio J, Kreider RB. ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations.
 9. J Int Soc Sports Nutr. 2018 Aug 1;15(1):38. doi: 10.1186/s12970-018-0242-y. PMID: 30068354; PMCID: PMC6090881.
 10. Patten BM. Beneficial effect of D-ribose in patient with myoadenylate deaminase deficiency. Lancet. 1982 May 8;1(8280):1071. doi: 10.1016/s0140-6736(82)92124- PMID: 6122873.
 11. Wagner DR, Gresser U, Zöllner N. Effects of oral ribose on muscle metabolism during bicycle ergometer in AMPD-deficient patients. Ann Nutr Metab. 1991;35(5):297-302. doi:
 12. 10.1159/000177660. PMID: 1776826.